Vi hygger lidt i en time eller to.
og vi bøjer os ikke for kritikken.

Sådan er der så meget.