JEG HAR SVÆRT VED AT MÅLE AFSTANDEN MELLEM VORES KØN

Ah, sådan ser jeg det
ikke. Måske, ja
en senmodernistisk
konstruktion. Måske
et forsøg på at flyve
vertikalt, mime en verbal-
erotik i sænk. Jeg er vel
ikke varm nok til at smelte
isen under dig, i dig. Jeg
måler