Overspringshandlingsforslag


Når man læser journalistisk prosa om den Islamiske revolutionen i Iran 1979 er det essentielt at have gode overspringshandlinger parat:


Se
Syriske konspirationer om Barcelona's positionsspil

Spis 
avocadoer


Genlæs 
Schade's geniale digt 'Sne' (som jeg dog alligevel undrer mig over figurerer i en antologi med 100 udvalgte danske digte):

Naa, saa fik vi da Sne.
og jeg, som troede, vi ikke skulde have Sne,
og saa ser det virkelig ud til, at vi skal have en ordentlig Bunke Sne,
og ikke gaa og tænke paa Sne evig og altid, uden at det kommer.

Ogsaa Luften har Sne i sig,
den er ligesom ladet med Sne,
maaske er der en snetykning langt borte,
som man saadan kan mærke i sig,
uden at man direkte ved det,
men som kommer, saa at man kan se det.

Jeg har hele Tiden haabet paa Sne,
det er dog sjovt, at den kom.
Ja, nu ligger den der -
se, hvor hvid den er,
jeg er saftsusemig glad for den,
jeg har jo hele Tiden nok tænkt, at den vilde komme.

Og saa ligger den der lige med ét -
det er dog sjovt, at den saadan kommer,
uden at man gør noget som helst for det,
jeg har ikke halet den ud af Luften,
det er kommet saadan helt af sig selv.


(Schade, 1934)
Drik 
kaffeHør
Gold Panda's ''Marriage'