stykker af graniti januar måned var jeg med min partner in crime (etc), lil wachmann, i marokko. vi havde begge besluttet os for at rejsen skulle være udgangspunkt for et mere eller mindre kreativt projekt og endte med at slå idéerne sammen til et fælles projekt: 'stykker af granit'


dogmerne lød:


værket skal være tværæstetisk og skal desuden forsøge at drage referencer til forskellige kreative medier
billeder og tekst skal produceres på rejsen 

korrektur, sammensætning og værkudvikling må først ske efter rejsen

vi skal som privatpersoner forblive anonyme i tekstuniverset (dvs. ingen nævnes ved navn)

vi skal som privatpersoner forblivce anonyme i billeduniverset (dvs. værket må ikke indeholder billeder af os)

vi skal være anonyme som afsendere af værket (ingen kreditering på værket)

rejsens geografiske placering skal forblive anonym (ingen stednavne, vejnavne etc)

internettet skal være den oplagte platform for publicering og værket skal kommentere på og udfordre internettet som platform

og her er det så, paradiset af gif-filer, velkommen